Adelaar Innovatie

Warmtepomp en Woning

Gedemonstreerd is dat een normaal geïsoleerde vooroorlogse tussenwoning goed met een warmtepomp verwarmd kan worden. Mits goed gedimensioneerd functioneert de warmtepomp uitstekend en wordt er gezorgd voor een stabiel en comfortabel binnenklimaat. Een kanttekening is wel dat er nog weinig ervaring is met deze toepassing voor een warmtepomp, dit kan een grootschalige introductie in de weg staan. Wel is er nu een extra mogelijkheid voor het CO2-vrij maken van de oudere woningen.

 

Het verwarmen van een oudere woning met een warmtepomp

In de huidig tijd van transities voor klimaat, energie en gas is het van het grootste belang om alternatieven te hebben voor woningverwarming. Op dit ogenblik lijken er onvoldoende goede en betaalbare alternatieven te bestaan voor bestaande woningen. Op deze pagina's kunt u lezen dat een warmtepomp hier een goed alternatief kan zijn.

Het concept bestaat uit een warmtepomp voor verwarming in een normale Nederlandse winter en een afgiftesysteem met moderne laag temperatuur convectoren. Daarbij een gasgestookte CV ketel voor als het echt streng gaat vriezen, de CV ketel zorgt ook voor het warme water.

 

De volgende reducties zijn haalbaar (meting december 2019):

 

CO2-reductie en gasreductie → ca. 95 %

reductie primaire energie (COP) → ca. 70%

 

Er is nog een restje gasverbruik, op termijn kan hier het aardgas vervangen worden door bijvoorbeeld biogas. Als er nieuwe innoverende isolatieproducten op de markt komen kan de woning steeds verder geïsoleerd worden waardoor dan de warmtepomp ook de bereiding van warm water voor zijn rekening kan nemen. Op deze manier kan de woning stapsgewijs verder verduurzaamd worden en wordt de opwekking van warmte op termijn helemaal CO2-vrij.