Project Warmtepomp en Woning

Warmtepompen worden veel toegepast in moderne goed geïsoleerde woningen. Dit project gaat over de oude woningen van voor 1980 waar nog niet veel ervaring is met verwarmen met een warmtepomp. 

Uit de resultaten van dit project blijkt dat het goed mogelijk is zijn om een woning van voor 1980 te verwarmen met een warmtepomp met een goede garantie dat de woning ook warm blijft als het flink vriest.

Het project Warmtepomp en Woning is in 2010 van start gegaan met de installatie van een Hybride warmtepomp. Het doel was om erachter te komen of een oude woning goed met een warmtepomp verwarmd kan worden. Met deze warmtepomp is 10 jaar ervaring opgedaan met laag temperatuur verwarming van een oude woning uit 1932 en er zijn belangrijke berekeningsmethodes ontwikkeld.

De hybride warmtepomp maakte gebruik van de bestaande radiatoren waardoor het omslagpunt naar verwarming met gas rond 3 a 5 graden Celsius lag.

Bij de Saga Warmtepomp ligt het omslagpunt bij -5 graden Celsius waardoor de besparing op gas en CO2 veel groter is dan met de Hybride warmtepomp. 

Een probleem kan zijn dat de apparaten vrij groot zijn. In oude woningen van vóór 1980 is soms maar weinig ruimte....

 

Het project Warmtepomp en woning laat zien dat een normaal geïsoleerde oude vooroorlogse tussenwoning goed met een warmtepomp verwarmd kan worden. Mits goed gedimensioneerd functioneert de warmtepomp uitstekend en wordt er gezorgd voor een stabiel en comfortabel binnenklimaat. Een kanttekening is wel dat er nog weinig ervaring is met de toepassing van een warmtepomp in een oude woning, dit kan een grootschalige introductie in de weg staan. Wel is er nu een extra mogelijkheid voor het CO2-vrij maken van de oudere woningen.

 

De Saga Warmtepomp

In de huidige tijd van transities voor klimaat, energie en gas is het van het grootste belang om alternatieven te hebben voor woningverwarming. Op dit ogenblik lijken er onvoldoende goede en betaalbare alternatieven te bestaan voor bestaande woningen. Op deze pagina's kunt u lezen dat de Saga warmtepomp hier een goed alternatief kan zijn.

Het concept van de Saga Warmtepomp bestaat uit een warmtepomp voor verwarming in een normale Nederlandse winter en een afgiftesysteem met moderne laag temperatuur convectoren. Daarbij een gasgestookte CV ketel voor als het echt streng gaat vriezen, de CV ketel zorgt ook voor het warme water.

 

De Saga Warmtepomp valt als type tussen de Hybride en de volledig elektrische warmtepomp. De Saga Warmtepomp heeft een hoger rendement dan de Hybride en stelt minder zware eisen aan isolatie dan de volledig elektrische warmtepomp. Bovendien is de Saga Warmtepomp flexibel, je kunt nu al profiteren van elektrisch verwarmen en pas later je woning beter isoleren. De Saga Warmtepomp gaat dan functioneren als een volledig elektrisch systeem. Je hoeft dan geen nieuwe warmtepomp te kopen!

 

De volgende reducties zijn haalbaar (meting december 2019):

 

CO2-reductie en gasreductie → ca. 95 %

reductie primaire energie (COP) → ca. 70%

 

Er is nog een restje gasverbruik, op termijn kan hier het aardgas vervangen worden door bijvoorbeeld biogas. Als er nieuwe innoverende isolatieproducten op de markt komen kan de woning steeds verder geïsoleerd worden waardoor dan de warmtepomp ook de bereiding van warm water voor zijn rekening kan nemen. Op deze manier kan de woning stapsgewijs verder verduurzaamd worden en wordt de opwekking van warmte op termijn helemaal CO2-vrij.